« partner overview

SPRINT

Er zijn steeds meer ouderen die zorg nodig hebben en steeds minder werkenden om die te geven. Alleen nieuwe techniek kan dit vraagstuk oplossen en zo de zorg bemensbaar en menselijk houden. Het SPRINT-programma richt zich daarom op de ontwikkeling van nieuwe technologie die het mogelijk maakt mensen zo lang mogelijk zelfstandig en zo min mogelijk afhankelijk van zorgprofessionals te laten zijn. SPRINT doet dat op een manier die zo naadloos mogelijk aansluit bij de praktijk. Wetenschappers en ondernemers werken hand in hand aan technologie en de vertaling daarvan naar produceerbare en betaalbare produkten die direct in de leefomgeving van de doelgroep kunnen worden ingezet.